Rekvizīti

BIEDRĪBA "LATVIJAS SKAISTUMKOPŠANAS SPECIĀLISTU ASOCIĀCIJA"
Reģ. Nr. 40008133797
Banka: SEB Banka
Konta Nr.: LV35UNLA0050020589538
SWIFT: UNLALV2X

Adrese: Attekas iela 23, Ādaži, LV-1058